Gjut med en kopparlegering som håller

Det finns alltid många val som man måste göra och de kan påverka hur bra slutresultatet blir. Det gäller inte minst när det kommer till val av material och legering. Genom att välja ett material som är nötningsbeständigt och som har en hög hållfasthet blir resultatet bättre. Om det även går att svetsa och håller för värme blir resultatet bättre. Därför är det bra att få kopparlegering från Smålands Stålgjuteri. Då får du ett material som uppfyller alla dina krav och behov. Samtidigt som det är en svensktillverkad produkt du väljer. Vilket minskar miljöpåverkan och du kan vara säker på en hög kvalitet.

Det är alltid bra att välja ut det materialet som lever upp till ens höga krav och behov. Då kan man skapa en slutprodukt som håller samma höga standard. Oavsett när den producerades då du vet att materialet som användes alltid håller samma standard. Det leder till nöjdare kunder och en bättre produkt som håller för vad den ska användas till.

Kopparlegeringen som är nötningsbeständig och har en hög hållfasthet

Alla val är viktiga och ska alltid föregås av att man ser över vilka alternativ som finns. När det kommer till en legering som håller för ens behov ska man då välja utifrån fem kriterier. Den ska vara nötningsbeständig, enkel att svetsa, ha en hög hållfasthet, vara värmebeständig och vara korrosionsbeständig. Genom att välja en kopparlegering som uppfyller de kraven får du en starkare och bättre slutprodukt. Du kan då veta att den håller en hög standard och inte påverkas av värmen när du gjuter en produkt eller använder materialet på annat sätt. Att produkten samtidigt kommer från ett svensktillverkat material är enbart en fördel både för dig som tillverkare och för konsumenten.