Jämför barnförsäkringar och trygga familjens tillvaro

Att försäkra sitt barn är för de flesta föräldrar en självklarhet. De flesta barnförsäkringar är heltäckande försäkringar som gäller allt från dödsfall och sjukdomar till olyckor och rehabilitering. Dessutom är barnförsäkringar i jämförelse med olycksfalls- och sjukdomsförsäkringar för vuxna väldigt generösa med villkoren, samt har flertalet specifika tillägg som kan väljas enligt behov. På jämför barnförsäkringar poängteras att barn automatiskt är försäkrade på skolan eller förskolan, men att det på fritiden är familjens barnförsäkring som bidrar med trygghet. Om barnet dock blir svårt akut sjuk, också på skoltid, är det i samtliga fall den egna försäkringen som träder i kraft.

I praktiken kan det vara besvärligt att jämföra barnförsäkringar med tanke på att de vanligtvis omfattar samma skydd. Det som skiljer dem åt är oftast var och hur de betalas ut samt ersättningsbeloppens storlek. Ytterligare kan det finnas skillnader i olika begränsningar och vilka sjukdomar som ingår i skyddet.

Ersättning för såväl sjukdomar som olycksfall.

Vid jämförelse av barnförsäkringar bör man komma ihåg att det skall ingå ersättning för såväl olycksfall som sjukdomar. Några bra riktmärken att hålla utkik efter är ersättningen vid långvariga sjukdomar och invaliditetsersättning. En del försäkringsbolag kan dessutom höja ersättningen betydligt om barnet har en hög invaliditetsgrad. Vissa svenska försäkringsbolag betalar ut ett engångsbelopp vid ersättning för ekonomisk invaliditet, medan andra betalar ut ersättningen per år eller månad.

Föräldern kan själv välja försäkringsbelopp och på så sätt påverka storleken på den invaliditetsersättning som betalas ut. Därför kan det vara bra att jämföra barnförsäkringar för att få klarhet i olika bolags nivåer för ersättning. Exempelvis erbjuder de flesta försäkringsbolag barnförsäkringar med ersättning mellan 400 000 kronor och 2 000 0000 kronor. Statistik visar att majoriteten av föräldrarna väljer en ersättning på omkring 1 000 000 kronor.

Ett barn är det dyraste en förälder kan ha, vilket innebär att det är förnuftigt att teckna en prisvärd och omfattande barnförsäkring. Försäkringen kan upplevas som onödig och kostsam, men premien är en viktig investering som alltid lönar sig i längden.