E cigg för hälsosammare rökning

Idag är de flesta människor väl medvetna om alla risker som uppkommer med rökning. Det är dock få som trots det väljer att sluta och många rökare upplever att ju mer antirökningpropaganda som de får slängd i ansiktet, desto svårare är det att sluta. Många rökare drömmer dock om ett liv utan cigg men upplever det som en lång och näst intill omöjlig väg att gå.

Det finns dock hjälp att få. Du kan nämligen använda dig av e cigg istället för vanliga cigarretter, dessa är nämligen mer hälsosamma, inte bara för dig utan även för dig omgivning. Oavsett om du har tänkt dig att sluta eller inte bör du överväga att byta till e cigg. De innehåller allt nikotin som du är i behov efter den nivå som du själv väljer, samtidigt som du väljer bort många farliga ämnen som finns i vanliga cigaretter. Dessutom är du även snäll mot din omgivning.

Oavsett om du vill sluta eller inte!

Med en e cigg kan du röka var du än befinner dig. Du behöver inte ens gå ut för att röka. Ångan som kommer ut ur e cigaretten är inte skadlig och doften sätter sig inte heller på kläderna. Med hjälp av e cigg kan du fortsätta röka som vanligt utan att det skadar dig, eller försöka trappa ned för att sluta röka. Det är även billigare med e cigg än med vanliga cigaretter. En annan fördel är att du har chansen att trappa ned på ett naturligt sätt.

Du kan nämligen själv välja hur mycket nikotin som det ska finnas i din e cigarett och det finns många olika nivåer du kan beställa direkt på hemsidan ända tills dess att du inte röker nikotin i din e cigg längre. Vanan är dock någonting som du bör få bort på egen hand, då många rökare uppskattar att känna en cigarett mot munnen. Med en e cigg kommer du dock långt.